O sekci Střední proud

Sekce Středního proudu Svazu hudebníků ČR sdružuje taneční, swingové a jazzové orchestry - big bandy. Smyslem naší práce je podpora činnosti orchestrů, jejich prezentace a podpora dalšího hudebního vzdělávání členů orchestrů a dirigentů. 

Chceme předávat orchestrům informace o možnosti účasti na různých soutěžích a festivalech v České republice nebo v zahraničí.

Naším cílem je zlepšovat kontakty a spolupráci mezi jednotlivými tělesy, mezi orchestry základních uměleckých škol a i mezi orchestry konzervatoří.

Rádi bychom na těchto stránkách prezentovali také vlastní aktivity jednotlivých orchestrů.

Naší snahou je podporovat především mladou generaci hudebníků, kteří ocení estetickou hodnotu a význam hudby, a kteří si najdou v její interpretaci nebo poslechu svoje volnočasové vyžití.

 

                                                                                               Tomáš Čistecký