Záznam ze soutěže MHF Česká Kamenice 2016

Dovolujeme si Vás upozornit, že v neděli 8. 1. 2017 od 21:09 hodin a 22. 1. 2017 od 21:10 hodin vysílá ČRo2 soutěž big bandů do 25 let z mezinárodního hudebního festivalu 2016 Děčín, Česká Kamenice.

Tisková zpráva: Sjezd Svazu hudebníků České republiky

Dne 30. 10. 2016 se uskutečnil sjezd Svazu hudebníků České republiky,z.s. (dále jen „Spolek“), v usnášeníschopném počtu. Projednal činnost od posledního sjezdu, jeho společenské postavení a vliv na rozvíjení hudební a pohybové kultury.

Sjezd přijal programové a organizační dokumenty jako východiska pro další postup a konkrétní činnost Spolku k růstu hudební vzdělanosti s důrazem na podporu činnosti dětí a mládeže.

Sjezd oceňuje práci svých členů a dalších příznivců.

Sjezd schválil zprávy prezidia o činnosti od posledního sjezdu, o výsledcích hospodaření Spolku, zprávu revizní komise a sjezdových komisí a především změny stanov Spolku. Stanovy byly, po projednání, delegáty sjezdu přijaty.

 Sjezd uložil delegátům i prezidiu úkoly, které vyplynuly z jednání, především:

 •  informovat členy o výsledcích sjezdu Spolku,
 • navazovat kontakty se ZUŠ a KD za účelem rozšíření umělecké základny,
 • zvýšit aktivitu k rozšíření základny v oblasti dechové, taneční a zábavné hudby a pohybových skupin.

 Sjezdem SH ČR byla schválena revizní a kontrolní komise ve složení:

 • Ivan Schachter – předseda
 • Dr. Miroslav Skočdopole – člen
 • Dr. Jaroslava Zelenková – člen

Sjezdem bylo schváleno Prezidium Spolku ve složení:

 • Miloslav Zelenka – předseda
 • Dr. Jaroslav Bayer – místopředseda
 • MgA Tomáš Čistecký – místopředseda
 • Tomáš Mikulský – místopředseda
 • Dr. Vlastislav Šafránek – místopředseda
 • Michal Chmelař - tajemník
 • Jiří Smitek - člen
 • Jaroslav Šíp – člen
 • Pavel Bělík – člen
 • František Tkadlec – člen
 • Václav Blahunek – člen
 • Felix Antonín Slováček – člen
 • Marek Škabrada – člen
 • Bohumil Králík – člen

Nyní, v posjezdovém období, musí Prezidium rozpracovat postup k naplnění závěru sjezdu a připomínek delegátů do konce roku 2016 tak, aby byl obsažen v plánu činnosti na rok 2018.

Zapsal JUDr. Vlastislav Šafránek

Naše muzika

Naše muzika, čtvrtletník pro lidi a o lidech v dechové hudbě. 

Jediné periodikum, které o dechové hudbě u nás vychází. Na 40 stránkách se dozvíte všechno možné ze života našich dechových orchestrů. Nechybí reportáže z koncertů a festivalů, zajímavosti ze světa dechové hudby, pozvánky na festivaly, něco málo z historie dechové hudby, nová CD a DVD, muzikantská křížovka a plno další zajímavostí.

Časopis je pouze na předplatné.

Předplatné časopisu Naše muzika objednávejte na:
Brigita Hlaváčková
Jizerní Vtelno 111
294 31 Krnsko
Tel.: 604 608 673, 326 733 021
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa redakce
Machatého 689, 152 00 Praha 5 
Tel.: 603 242 784 
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mezinárodní hudební festival 2016

Internationales Musik Festival (IMF) 2016. 

International Music Festival (IMF) 2016

I. část MHF - přehlídka a soutěž big bandů. Hodnocení soutěžního vystoupení big bandů.

II. část MHF - soutěž autorská -  Song 2016.SH – 1. ročník. Hodnocení autorské soutěže samostatně.

Hlavní pořadatelé: Svaz hudebníků ČR, město Česká Kamenice a město Děčín.   

Místo konání:

17. června 2016 - Velký sál Střelnice v Děčíně I.

 • Soutěž big bandů do 25 let s podkategorií do 15 let.
 • Jednotlivé orchestry vystoupí dle časového harmonogramu.

18.června 2016 - Kulturní dům a kino v České Kamenici.

 • Soutěž big bandů nad 25 let.
 • Jednotlivé orchestry vystoupí dle časového harmonogramu.

V průběhu konání soutěže big bandů na závěr soutěžního vystoupení orchestr předvede původní píseň s textem a v podání interpreta-interpretky.

Píseň musí být původní a nesmí nikde být prezentována před touto soutěží. Soutěž proběhne v rámci soutěžních vystoupení big bandů všech kategorií. Budou oceněny 3 původní písně. Mezinárodní porota vyhlásí Song 2016.SH - 1.místo, 2. místo a 3.místo. Mezinárodní porota může udělit i zvláštní ceny.

Orchestry mají možnost si zvolit skladatele a textaře spolu s interpretem nebo interpretkou. Texty musí být v řeči země původu, ve výjimečných případech i anglicky.

Soutěž autorská a textařská je vyhlašována v rámci Mezinárodního hudebního festivalu jako inovační doplnění a má za úkol rozšířit skladatelské a textařské možnosti a příležitost pro tento hudební žánr.

Pořadatelé mají enormní zájem o nové písně v rámci účastnických států a jejich měst, podpořit tvorbu jak pro začínající autory, amatéry, ale i profesionály, které mohou orchestry oslovit ve spolupráci. Mezinárodní soutěž autorská je žánrově neomezena.

Spolupráce je plánovaná s Českým rozhlasem, OSA, kulturními a společenskými institucemi, také se záštitou významných osobností a institucí. Budou osloveny televizní společnosti i mediální partneři. Pořadatelé plánují spolupráci i se zahraničními mediálními institucemi včetně rozhlasových stanic v dalších ročnících autorské soutěže. 

Věříme, že se i této soutěže účastníte a budeme se velmi těšit na Vaše písně, které zazní ve dnech 17. června a 18. června 2016.

Upozornění: Účastníci autorské soutěže MHF – IMF 2016 nebudou uplatňovat žádné finanční nároky a požadavky k uvedení díla a souhlasí s následnou veřejnou produkcí písní organizátory. Dále se autorská práva řídí příslušným zákonem.

Předběžné přihlášky můžete zasílat na adresu:
Dům kultury Česká Kamenice, příspěvková organizace
Komenského 288,
407 21, Česká Kamenice
Tel: 412 584 791, Tel: +420 775 879 884
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na shledání s Vámi. Pokud budete mít závažné důvody se této druhé části soutěžního bloku pro big bandy neúčastnit, prosíme o podání zprávy a důvodu neúčasti.

Organizační štáb  Mezinárodního  hudebního festivalu 2016. 

 

 

Jste zde: Úvodní stránka Aktuality