Oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme všem přátelům smutnou zprávu, že nás v neděli 11. února 2018 navždy opustil náš drahý předseda Svazu hudebníků ČR pan MILOSLAV ZELENKA.